Barracuda diving
Image default
Recreation / Outdoors

Vraag naar ongediertebestrijding neemt toe

Ongediertebestrijders lopen over van het werk. Ieder jaar hebben ongediertebestrijders het weer drukker door de toenemende vraag naar ongediertebestrijding. Waarom neemt de vraag naar professionele ongediertebestrijding de afgelopen jaren nou zo toe?

Ongedierte, een steeds groter probleem

Verschillende soorten ongedierte zijn steeds beter in staat zich aan te passen aan allerlei leefomstandigheden. Op deze manier kunnen ze zich goed voortplanten en verspreiden. Ongedierte wordt meer en meer een probleem en dat komt vooral door een combinatie van deze factoren:

  • Veranderend klimaat
  • Toename wereldpopulatie
  • Veranderende wet- en regelgeving

Warme zomers en milde winters

Ongediertebestrijding neemt toe naarmate de zomers warmer en de winters milder worden. Zeker als je kijkt naar ongedierte dat met name in de zomer actief is, zoals bijen, muggen en wespen. De overlevingskansen van deze insecten zijn groter geworden door de zachtere winters.

Wereldpopulatie neemt toe

Er wordt geschat dat de wereldpopulatie in 2025 uit 8 miljard mensen bestaat, wat 5 miljard meer mensen is dan in 1960. Met meer mensen zijn er meer plekken voor ongedierte om zich te vestigen en is er meer voedsel beschikbaar. Hierdoor leeft ongedierte vaker bij de mens, waardoor de mens meer overlast ervaart en eerder ongediertebestrijding inschakelt.

Strengere regels op gebruik bestrijdingsmiddelen

In elk land wordt de wet- en regelgeving omtrent ongediertebestrijding aangescherpt. Overheden willen dat steeds minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt i.v.m. de effecten op mens, dier en milieu. Enkel professionals mogen nog ongediertebestrijding uitvoeren met bepaalde bestrijdingsmiddelen.

Ongediertebestrijding nodig?

Daarnaast neemt ongediertebestrijding toe door verstedelijking en doordat mensen steeds meer reizen. Wil je meer weten over ongediertebestrijding, heb je last van ongedierte of wil je weten hoe je ongedierte voorkomen kunt? Neem dan contact op met een professionele ongediertebestrijder uit de buurt.