Barracuda diving
Image default
Bedrijven

Ondernemer met een beperkt budget? Bedrijfsadvies is toch betaalbaar!

Ondernemers zijn druk. Zij hebben meestal geen tijd om kritisch naar hun eigen bedrijf te kijken en gedisciplineerd een strategie uit te stippelen. Zo kunnen mogelijke verbeterpunten soms onbekend blijven en worden grote kansen soms niet gegrepen. Dit vereist namelijk een stabiel beginpunt, een duidelijke strategie waar steeds op terug gevallen kan worden. Om deze last van uw schouders te halen kunt u kiezen voor een externe partij om dit voor u te regelen. Dit kan een positief effect hebben op de marktprestaties van uw ondernemin. Een objectief beeld dat gevormd wordt bij extern advies kan uiterst waardevol zijn. Toch lijkt dit vaak enkel weggelegd voor grote bedrijven met een bijbehorend budget. Gelukkig hebben wij bij Scripted een nieuwe methode ontwikkeld om bedrijfsadvies ook beschikbaar te maken voor de kleinere ondernemer. Budgetvriendelijk, betaalbaar dus, en beschikbaar binnen enkele dagen. Lees in dit artikel hoe dit in zijn werk gaat en hoe u kunt beginnen…

Gaat u op zoek naar bedrijfsadvies, zowel offline als zoekende in Google, dan vindt u een groot aantal bedrijven. Zij doen allen hetzelfde, kwalitatief advies met een zeer persoonlijke begeleiding. U kunt altijd bellen, ze komen langs voor diverse gesprekken en helpen u in elk gedeelte van het proces met uw verbeterplan. Dit is natuurlijk een welkome service wanneer u hulp nodig hebt, maar ook zeker het budget er voor hebt. Al deze service zorgt er namelijk voor dat een bedrijfsadvies flink in de papieren kan lopen. Denk alleen al aan alle kosten die niet direct bijdragen aan uw succes; bijvoorbeeld reiskosten en intakekosten. Als ondernemer zit u niet te wachten op deze kosten die uw winst gaan aantasten. Helaas is er bijna niet onder kosten uit te komen, simpelweg omdat iedereen zo werkt. Dit zagen wij als kans om iets nieuws te ontwikkelen, een bedrijfsscan, analyse en advies die wel geschikt is voor de kleine en middelgrote ondernemer

Wij hebben namelijk een tool ontwikkeld, een stukje software. Specifieker, een algoritme dat voor u kan bepalen hoe u moet handelen op bedrijfstechnisch en marketing vlak. Wij willen hiermee de traditionele consultant vervangen alsmede de onnodige kosten die hierbij komen kijken. Daarom leggen wij ook de nadruk op het kostenvoordeel dat onze tool met zich meebrengt. Er zijn door het gebruik van software in tegenstelling tot een fysieke consultant geen reiskosten, intakekosten en onnodige uren die worden besteed aan het handmatig opstellen van een advies. Het algoritme werkt aan een soort scanner van uw organisatie. Tijdens deze scan vindt er een doorlichting plaats op elk belangrijk aspect. Wij voeren in deze scan een totale bedrijfsanalyse door en kunnen zodoende met verrassende aanbevelingen en verbeterpunten komen.

Ons advies is erg compleet en kan u op zoveel mogelijk punten ondersteunen. Zo komen wij onder andere met een communicatieplan, dit voor zowel de interne communicatie als externe communicatie naar klanten. Wij nemen daarnaast uw gehele interne bedrijfsstructuur onder de loep. Wij proberen dit alles op te lijnen met uw ideal strategie, die we tevens formuleren. Zo ontwikkelen wij samen met onze software een integraal (totaal en samenhangend) advies. Zo kunt u uw organisatie op gestructureerde wijze verbeteren.

Bij een lage prijs denkt u waarschijnlijk niet direct aan kwaliteit. Maar toch kunnen we deze bieden en waarborgen. Onze software beschikt over de nieuwste kennis op MBA niveau en plukt dagelijks de nieuwste data van het internet. Dit zorgt in de meeste gevallen voor een kwalitatief en ook zeer relevant advies. Toch wordt ieder rapport een keer nagekeken door een professional.

Wat kunt u in een rapport verwachten? Ten eerste, een samenhangend advies. In dit advies vindt u uw interne sterkten en zwakten en een uitgebreidde SWOT analyse om dit alles samen te vatten. Deze vertalen we latern naar een gepersonaliseerd advies. Alle onderdelen van een dergelijke scan vindt u op onze website.

Over de kosten kunnen we kort zijn; €999,00 voor iedere ondernemer, ongeacht de grootte of de omzet.

Teun Koldeweij

Oprichter Scripted Consultancy

https://www.scriptedconsultancy.com/