Barracuda diving
Image default
Bedrijven

Het invoeren van een pcn voor de veiligheid van iedereen

Veel mensen zullen niet weten wat te doen in het geval dat iemand in aanraking is gekomen met een gevaarlijke stof. Veel mensen zullen automatisch 112 bellen omdat dit het meest voor de hand liggend is. De meeste mensen weten overigens niet dat er ook een speciaal centrum voor vergiftiging is dat gebeld kan worden in het geval van een aanraking met een gevaarlijke stof.

Een pcn voor het vergiftigingscentrum

Een pcn is een format dat op een gestructureerde manier belangrijke informatie weergeeft over een bepaalde gevaarlijke stof. Dit format is zodoende ingedeeld dat het in heel de EU gebruikt kan worden. Dit betekent dus dat een pcn een formulier is dat internationaal wordt gebruikt bij de handhaving van gevaarlijke stoffen. De leverancier van het product is verantwoordelijk voor het meeleveren van het formulier. Degene die het product of de stof in gebruik gaat nemen, dient het formulier goed door te lezen zodat gevaarlijke situaties vermeden kunnen worden.

Snelle handeling bij ongelukken

Doordat het formulier internationaal te gebruiken is, kan er in alle landen snel gehandeld worden in het geval van een ongeluk met een bepaalde stof. Doordat op het formulier ook een code staat, kunnen vergiftigingscentra snel identificeren om welke stof het gaat. De medewerkers van de centra kunnen dan ook snel een advies geven over hoe om te gaan met de stof en hoe er gehandeld dient te worden. Door het invoeren van de formulieren kunnen dus ziekenhuisopnames voorkomen worden omdat er direct gehandeld kan worden. 

Poison center notification