Barracuda diving
Image default
Aanbiedingen

Wat doet een erfgoed makelaar?

Om erachter te komen wat een erfgoed makelaar precies doet, moet je eerst weten wat erfgoed is. Erfgoed is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die van generatie op generatie worden overgedragen. Met de term cultureel erfgoed doelt men op voor onze cultuur en geschiedenis waardevol geachte kenmerken van die cultuur uit het verleden, zoals monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook op kunstwerken en immateriële zaken als tradities, verhalen en dergelijke. 

 

Verschillende soorten erfgoed

Je hebt onroerend goed en roerend goed oftewel materieel erfgoed en immaterieel erfgoed. Voorbeelden van materieel erfgoed zijn:

–           Het grondgebonden of onroerend erfgoed of monumenten.

–           Bouwkundig erfgoed zoals kastelen, kerkgebouwen, belforten, begijnhoven, wind- en watermolens, soms bewaard in openluchtmusea.

–           Cultuurhistorische belangrijke landschappen zoals de Nationale Landschappen en Regionale Landschappen, droogmakerijen en kanalen.

–          Industrieel erfgoed, zoals, bruggen, ijzergieterijen, koeltorens, steenfabrieken en zuivelfabrieken.

–          Militaire bouwwerken zoals vestingwerken, kazematten en bastions.

–          Het niet-grondgebonden of roerend erfgoed zoals boeken, klederdrachten en kunstwerken zoals schilderijen, bewaard in bijvoorbeeld musea, streekmusea, bibliotheken, archieven, religieuze centra en verzamelingen van heemkundige kringen of erfgoedverenigingen. Voorbeelden van immaterieel erfgoed:

–           Dialecten, verhalen, liederen, feesten, recepten voor voeding, tradities, optochten en processies. Ook voedsel rekent men ertoe, zoals traditionele gerechten waaronder regionale kaassoorten, worstsoorten en bieren.

 

Erfgoed makelaars in Limburg

In Limburg bij het heuvelland in de buurt zitten veel monumenten. Zoals oude kerken of gebouwen die een waarde hebben. In het Heuvelland zitten ook makelaars in Gulpen, deze hebben ook te maken met erfgoed in hun verkoop proces. Gulpen is een Dorpje in Zuid-Limburg. Gulpen telt 3.955 inwoners en is de hoofdplaats ven de gemeente Gulpen-Wittem. Gulpen ontstond in de vroege middeleeuwen nabij de plaats waar de Gulp in de Geul uitmondt. Het is een gezellig dorp waar iedereen elkaar kent. Het heeft een relaxte sfeer en is toerist vriendelijk. Er zijn veel terrasjes, wandelpaden en veel plekken om te overnachten. De toeristen die in Gulpen zijn geweest omschrijven de plek als rustig, gezellig, vrienden en avontuurlijk. Je kan er helemaal zelf bepalen wat je doet en niemand let op je.

https://www.klement2.com/erfgoed-makelaar