Barracuda diving
Image default
Auto's en Motoren

Snel je auto theorie examen halen? Dan moet je bij Gelijk Geslaagd zijn!

Gelijk Geslaagd is hét adres voor iedereen die snel zijn / haar auto theorie examen wil halen. Er is niet één locatie. Gelijk Geslaagd biedt onder meer een theoriecursus Rotterdam en een theoriecursus Barendrecht aan.

Veilig online inschrijven

Voor de trainingen geef je je online op. Je moet een aantal gegevens invullen, betalen en dan is je plek gereserveerd. Zowel voor de cursus als voor het examen. Met de persoonlijke gegevens van jou en alle andere cursisten gaat Gelijk Geslaagd zorgvuldig om. In het online privacy statement lezen we onder meer:

“Gelijk Geslaagd deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Gelijk Geslaagd kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten.”

En ook:

“Gelijk Geslaagd neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.”

Jouw privacy wordt dus gerespecteerd. De informatie die jij aan Gelijk Geslaagd geeft, wordt alleen gebruikt voor de auto / motor theorie cursus en het examen dat erop volgt. De info wordt niet eindeloos lang bewaard. Dit lezen we aanvullend op www. gelijkgeslaagd.com: “(…) Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. (…)”

Bijna gegarandeerd in 1x slagen

Terug naar de training zelf. Die duurt bij Gelijk Geslaagd 2 dagen als het om het scooter theorie certificaat gaat en 1 dag als het om het auto of motor theorie certificaat gaat. Het officiële examen bij het CBR is hierbij inbegrepen. De kans om in 1x te slagen is bij Gelijk Geslaagd bijna gegarandeerd. Ook als je moeite hebt met leren of als je last hebt van examenstress.

https://www.gelijkgeslaagd.com/